Tiltenkt årshjul for Kvartal FEM

 

JANUAR TIL 15. JUNI - VÅRSESONG

 • Restauranten åpen daglig

 • Kurs og foreningsaktiviteter på dag og kveldstid i ukedager

 • Søndagsåpent Kvartal FEM med aktivitetstilbud

 • Arrangementer for lukkede selskaper på kveldstid i helger

15. JUNI - 15. AUGUST - SOMMERMARKED

 • Restauranten åpen daglig

 • Hele Kvartal FEM kjøres som et daglig åpent marked. Små stands og butikker i ”alle kriker og kroker”. (Egen ansvarlig prosjektorganisasjon)

15. AUGUST - 1. DESEMBER - HØSTSESONG

 • Restauranten åpen daglig

 • Kurs og foreningsaktiviteter på dag og kveldstid i ukedager

 • Søndagsåpent Kvartal FEM med aktivitetstilbud

 • Arrangementer for lukkede selskaper på kveldstid i helger

1. DESEMBER – 23. DESEMBER - JULEMARKED

 • Restauranten åpen daglig

 • Hele Kvartal FEM kjøres som et daglig åpent julemarked. Små stands og butikker i ”alle kriker og kroker”. (Egen ansvarlig prosjektorganisasjon)

ÅRSHJUL

 
 
 
 
 
 
5
Kvartal FEM

Bystyret har vedtatt å leie ut Kvartal FEM til Foreningen Posebyen for kr 1,- pr. bygg pr. år for utvikling av kulturbasert næring og aktiviteter. Hvis prøveperioden på 3 år går bra, så kan avtalen trinnvis forlenges opp til 30 år. 

Kvartal FEM består av verneverdige hus med sterkt behov for rehabilitering etter år med sviktende vedlikehold. Vi starter med de mest kritiske og så, gradvis sørge for at det blir lys og liv i alle husene og bakgården - dag og kveld - året rundt. Vi vil at Kvartal FEM utvikles etter et helhetlig konsept og med en felles profil

INNLEDNING

FORENINGEN POSEBYEN består pr. november 2017 av ca. 40 medlemmer. Nå som prosjektet Kvartal FEM virkelig materiali-serer seg – håper vi å engasjere og rekruttere langt flere medlemmer som ønsker å ta del i arbeidet. Foreningen vil ha bruk for kompetanse på nær sagt alle områder og vi håper at det finnes enda flere som finner glede i å skape, se at ting skjer og at en visjon vokser frem og blir til virkelighet. 

Prosjektet Kvartal FEM er nå organisert som  et initiativ innen sosialt entreprenørskap. Foreningen Posebyen er en samling av frivillige som ønsker å ta på seg oppgaven med å sette i stand og skape liv i en viktig del av Pose-byens eldre bygningsmasse.

 

Foreningen drives på frivillig basis, men vi vil være avhengige av å drive forretningsmessig, og skaffe inntekter til å realisere Kvartal FEM. For å sørge for en profesjo-nell foretningsdrift har vi etablert et aksjeselskap som er 100% eid av foreningen.

ORGANISERING

Foreningen Posebyen, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand

Mobil: 920 24 649 (Ståle Selmer-Olsen)

Epost: post@posebyen.com

eller bruk feltet under til å sende mail. 

KONTAKT

BIDRAGSYTERE

Takk! Melding er sendt.

BAKGÅRDEN

Bakgården blir ”kjernen” i Kvartal FEM. Et område som sammen med alle bygningene rundt danner en ramme og en komplett arena for eventer, markeder og arrangementer.

HOVEDGREP - SONER

Den store bakgården er tenkt inndelt i flere mindre soner som inviterer til å sitte ned eller delta i forskjellige aktiviteter. 

MARKEDS- OG TELTPLASS

Sentralt i bakgården ønsker vi å etablere en åpen plass på 6 x 18 meter som får ferdige forankringsmuligheter for telt av tilsvarende størrelse. Dette vil gi mulighet for overbygd areal for markedsaktiviteter eller oppdekking for servering av større grupper. For eksempel et større lunsjarrangement på 17. mai –eller et høstmarked med lokal kortreist mat.

2
3
5
4
1

HUSENE

Bakgården

KJØKKENHAGEN

På solsiden i bakgården planlegger vi etablering av en flott kjøkkenhage. Med drivhus, misbenker og redskapsbod. Vi ser for oss at kjøkkenhagen kan drives av frivillige og knyttes opp mot matrelaterte aktiviteter i Kronprinsensgate 57 eller drives i regi av den planlagte restauranten i Kvartal FEM.

1

Kristian IV´s gate 85

RESTAURANTEN

Dette bygget planlegges brukt til restaurant/kafé i konseptet for Kvartal FEM. Dette blir det mest kostnadskrevende bygget og krever den største innsatsen både økonomisk og dugnadsmessig.

I andre etasje på dette bygget finnes det flere romslige værelser med god takhøyde og sjarme. Kanskje disse også kan åpnes for publikum og bespisning. Hvis ikke kan det være personalrom, kontor og fasiliteter for restauranten.

2

Kronprinsensgate 57

MATHUSET

Innledningsvis kan vi benytte dette huset som enkel kafé og hovedbase for foreningens innledende aktiviteter. På sikt ønsker vi å tilrettelegge slik at huset kan fungere som et lite kurssenter og selskapslokale.

Portrommet ser vi for oss å gjøre om til toalettanlegg, hvorav ett blir universelt tilpasset, med ny inngang på gavlveggen.

3

Kristian IV´s gate 81 og 83

VERKSTEDENE

I disse to bygningene kan det legges til rette for verksteder av forskjellige slag. Det videre arbeidet med konseptet vil konkretisere hva som blir av verksteder. Det viktige vil være at vi skaper flere lokaler med fasiliteter, atmosfære og identitet som inspirerer til bruk og deltakelse. Deler av fasaden ønsker vi å åpne betydelig opp med skyvedørsfelt i glass mot bakgården slik at det skapes kontakt mellom inne og utearealet.

 

Idag har dette bygget et tilbygg av nyere dato mot bakgård. Dette tilbygget skjuler et gammelt portrom som vi ønsker å gjenåpne mot Kristian IVs gate. Disse to husene har også små spennende loftsrom som på sikt kan tas i bruk, men foreløpig vet vi ikke hva slag aktiviteter vi skal fylle disse rommene med. Hva tror du?

4

Bakgårdsbygget

ATELIERET

Foreløpig ser vi for oss 1. etg. i dette bygget brukt til galleri/atelier/kurs-lokale. Fasaden mot syd håper vi å åpne opp til en stor og lang glassfasade med skyvedører slik at vi får inn mye lys og gir brukere en følelse av å sitte ”ute inne”. Hvis det på sikt blir etablert en liten scene for underholdning i bakgården, så er den naturlige plasseringen for denne mot vest like utenfor denne glassfasaden. Hvis man da åpner opp skyvedørene så får bygget en funksjon som en stor åpen hagestue ved slike arrangementer.

Andre etasje kan bli brukt som kontorlokale og møterom for drift av hele Kvartal FEM. Vi ser for oss å trekke taket ut en drøy meter mot øst og bygge en overbygd utvendig trapp med platå for atkomst